Son - Alvenes

  • Ved Hellesøy fyr; Fedje. Masta på et vrak kan skimtes litt til venstre i bildet foran berget Ved Hellesøy fyr; Fedje. Masta på et vrak kan skimtes litt til venstre i bildet foran berget [Foto: Svein Sivertsen]