Oppholdet i Alvenes

  • Alvenes sett fra Vinkfjorden Alvenes sett fra Vinkfjorden [Foto: Svein Sivertsen]
  • Båten lå i havn i Nordfold vinterhalvåret 2007 - 2008. Jeg var så heldig å få kjøpt en fortøyningsplass der av Asbjørn Krykken. Ketil Hansen hadde tilsyn med båten og Søren Sørensen, naboen min i Alvenes som hadde sjarken sin der, passet også på at WimsIII hadde det bra.

    I forbindelse med Alvenestreffet i juli 2008 var jeg nordover, og fikk da tid til å ha båten på slippen i Nordfold for bunnsmøring og vedlikehold.

    Det viste seg at startreleet til motoren (Volvo MD6A kombi fra 1974, samme årgang som båten) var røket. Nå kan dieselmotoren startes for hånd, uten å bruke strøm, men det ville bli både for risikabelt og tungvindt å ikke bare kunne vri på startnøkkelen på returen til Son, så jeg måtte få tak i nytt rele. Det fikk jeg raskt sendt fra "Volvo-mannen" i båthavna i Son (flaks at han ikke hadde ferie), men det var ikke samme type så jeg var usikker på hvordan det skulle monteres (fire forskjellige ledninger skulle kobles uten beskrivelse). Heldigvis var Arne Andorsen på hytta si i Vika, og den drevne bilmekanikeren hadde ikke noe problem med å montere releet.